Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Assessment of D.C Traction Stray Currents Effects on Nearby Pipelines

Autorzy

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ rozdziału

poster

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • stray currents
  • d.c. traction
  • earth return circuit
  • polarization
Strony (od-do)

76 - 76

Książka

XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’15 and Symposium on Electromagnetic Evaluation of Materials SEEM’15, Kołobrzeg, Poland, 7-10 June, 2015

Zaprezentowany na

XVIII International Symposium on Theoretical Electrical Engineering ISTET’15 and Symposium on Electromagnetic Evaluation of Materials SEEM’15, 7-10.06.2015, Kołobrzeg, Poland