Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Rough Sets, Fuzzy Sets, Data Mining, and Granular Computing : 15th International Conference, RSFDGrC 2015, Tianjin, China, November 20-23, 2015 : Proceedings

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Wydawca

Springer International Publishing

Wydawca z listy MNiSW

Springer

Data opublikowania

2015

ISBN

978-3-319-25782-2

eISBN

978-3-319-25783-9

Opublikowano w

Seria: Lecture Notes in Computer Science

Rozdziały
Empirical Risk Minimization for Variable Consistency Dominance-Based Rough Set Approach (s. 63-72)
Konferencja

15th International Conference, RSFDGrC 2015, 20-23.11.2015, Tianjin, China

Publikacja indeksowana w

WoS (15)