Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Zarządzanie wiedzą w organizacji z wykorzystaniem narzędzi IT

Authors

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2013

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • gospodarka oparta na wiedzy
  • organizacje uczące się
  • systemy it
  • sap r/3
Pages (from - to)

873 - 882

Book

Komputerowo zintegrowane zarządzanie