Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Między ewolucją a rewolucją - w poszukiwaniu strategii energetycznej. T. 1, Polityka, gospodarka, technika, transport

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Data opublikowania

2015

Liczba stron

786

ISBN

978-83-64541-04-9

Opublikowano w

Seria: Europejski Wymiar Bezpieczeństwa Energetycznego a Ochrona Środowiska

Rozdziały
Bezpieczeństwo fizyczne stacji jako elementu systemu elektroenergetycznego (s. 491-505)
Współczesne trendy w stosowaniu cieczy elektroizolacyjnych wykorzystywanych w transformatorach energetycznych wysokiego napięcia (s. 567-577)
Wykorzystanie alternatywnych cieczy elektroizolacyjnych w kontekście minimalizacji zagrożenia pożarowego transformatorów energetycznych (s. 579-587)
Zastosowanie matrycy mikrofonowej do lokalizacji wyładowań niezupełnych (s. 589-600)
Naturalne i sztuczne pole elektryczne i magnetyczne na Ziemi (s. 601-607)
Wpływ czasu zachodu słońca na profile standardowe obciążenia elektrycznego dla gospodarstw domowych (s. 609-625)
Rewitalizacja energetyczna w architekturze tradycyjnej (s. 675-687)
Pojazdy elektryczne a problematyka doboru magazynu energii elektrycznej w aspekcie ochrony środowiska (s. 691-708)
Zasilanie bezprzewodowe pojazdów samochodowych (s. 709-720)