Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii (ed. 2015) : Energetyka - szanse, wyzwania i zagrożenia : logistyka, ekonomia, prawo, polityka, bezpieczeństwo, obronność, technika

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Data opublikowania

2016

Liczba stron

463

ISBN

978-83-64541-10-0

Rozdziały
Historia, zagrożenia i tendencje rozwoju prac pod napięciem (s. 39-45)
Oddziaływanie pola elektrycznego, generowanego przez napowietrzną linię wysokiego napięcia, na środowisko techniczne (s. 59-63)
Korzyści wynikające z prowadzenia prac pod napięciem (s. 65-70)