Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Wpływ technologii wykonania oznakowania poziomego nawierzchni drogowych na ich właściwości przeciwpoślizgowe

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN The impact of horizontal marking technology of road surface on its skid resistance

Year of publication

2016

Published in

Materiały Budowlane

Journal year: 2016 | Journal number: nr 8

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • właściwości przeciwpoślizgowe
  • współczynnik tarcia
  • oznakowanie poziome
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • system oceny stanu nawierzchni
Pages (from - to)

110 - 111

DOI

10.15199/33.2016.08.33

Ministry points / journal

8.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.