Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

Wpływ technologii wykonania oznakowania poziomego nawierzchni drogowych na ich właściwości przeciwpoślizgowe

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Lądowej, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN The impact of horizontal marking technology of road surface on its skid resistance

Rok publikacji

2016

Opublikowano w

Materiały Budowlane

Rocznik: 2016 | Numer: nr 8

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

polski

Słowa kluczowe
PL
  • właściwości przeciwpoślizgowe
  • współczynnik tarcia
  • oznakowanie poziome
  • bezpieczeństwo ruchu drogowego
  • system oceny stanu nawierzchni
Strony (od-do)

110 - 111

DOI

10.15199/33.2016.08.33

Punktacja MNiSW / czasopismo

8

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

8