Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Postępy w Elektrotechnologii : VIII Konferencja Naukowa, Jamrozowa Polana, 23-25.09.2015

Rok publikacji

2015

Wydawca

Wydawnictwo Ksiązkowe Instytutu Elektrotechniki

Wydawca z listy MNiSW

Instytut Elektrotechniki

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-61956-37-2

eISBN

978-83-61956-38-9

Rozdziały
Zawilgocenie izolacji papierowej eksploatowanych izolatorów przepustowych typu OIP
Badania wyładowań niezupełnych w aspekcie zjawiska migracji wody w układzie papier-olej
Niepokojące zachowanie mieszaniny oleju mineralnego z estrem syntetycznym w polu elektrycznym
Konferencja

Postępy w Elektrotechnologii : VIII Konferencja Naukowa, 23-25.09.2015, Jamrozowa Polana, Polska