Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Kształtowanie odporności radiacyjnej kompozytów cementowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Konstrukcji Budowlanych, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Shaping the radiation resistance of cementitious composites

Rok publikacji

2016

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2016

Liczba stron

217

ISBN

978-83-7775-423-8

Katalog

xx003837132