Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Paradygmat zrównoważonego rozwoju lokalnego i regionalnego we współczesnej gospodarce

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

CeDeWu

Wydawca z listy MNiSW

CeDeWu

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-7556-724-3

Rozdziały
Zrównoważony rozwój turystyki a rozwój lokalny - na podstawie European Tourism Indicator System Toolkit (s. 47-65)
Finansowanie działalności innowacyjnej w Polskiej gospodarce (s. 153-168)