Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Symulacja stochastycznych zmian irradiancji na powierzchni modułów PBV w środowisku MATLAB & SIMULINK

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Simulation of irradiance stochastic distribution of solar module in MATLAB & SIMULINK

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2016 | Journal number: nr 1(30)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
 • fotoogniwo
 • moduł polikrystaliczny
 • symulacja
 • modelowanie modułu fotowoltaicznego
 • Simulink
 • SimElectronics
EN
 • solar cell
 • polycrystalline solar module
 • simulation
 • PV models design
 • Simulink
 • SimElectronics
Abstract

PL W artykule przedstawiono model symulacyjny modułu fotowoltaicznego o mocy 20 W, wykonanego w technologii polikrystalicznej, zaimplementowanego w środowisku MATLAB & SIMULINK. W modelu tym wprowadzono możliwość implementacji nierównomiernego rozkładu strumienia promieniowania słonecznego (irradiancji) na powierzchni modułu. Do badań wykorzystano 8-parametrowy dwudiodowy model fotoogniwa z rezystancją szeregową i równoległą. Jako dane wejściowe dla modelu wprowadzono dane katalogowe rzeczywistego modułu ST-STP020S-12/Cb. Resztę parametrów uzupełniono na podstawie pomiarów wykonanych na faktycznym module. Przeprowadzono badania symulacyjne modelowanego układu, a uzyskane wyniki porównano z danymi uzyskanymi na drodze pomiarowej.

EN The paper presents a simulation model of polycrystalline solar module, implemented in MATLAB & Simulink. The model introduces the ability to implement an stochastic distribution of solar irradiance on the surface of the module. The 8-parameters double diode solar cell model, with series and parallel resistance, was used for simulation. As input for introduced model real module ST-STP020S 12 / Cb datasheet was used. The rest of the parameters complemented by measurements made on the actual module. Simulation studies were carried out of the modeled system, and the results were compared with data obtained by means of measurement.

Pages (from - to)

1137 - 1150

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/5._zr%C3%93wnowa%C5%BBony_rozw%C3%93j_i_oze.pdf#page=39

Ministry points / journal

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.