Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Czy na pewno chcesz wykonać tę akcję?

Tytuł

Modulacja BICM-ID : nowe techniki dywersyfikacji

Autorzy

[ 1 ] Katedra Radiokomunikacji, Wydział Elektroniki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa / Rozprawa habilitacyjna

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

184

ISBN

978-83-7775-369-9

ISSN

0551-6528

Katalog

xx003476106

Słowa kluczowe
PL
  • kodowanie (informatyka)
  • systemy telekomunikacyjne
  • modulacja cyfrowa
Opublikowano w

Seria: Rozprawy / Politechnika Poznańska

Numer w serii

nr 529