Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Dylematy rozwoju nauk o zarządzaniu : perspektywa metodologiczna

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa; Toruń, Polska

Wydawca

Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora"

Data opublikowania

2016

Liczba stron

221

ISBN

978-83-7285-795-8

Rozdziały
Zarządzanie inżynierskie – tradycja i współczesność (s. 60-76)