Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Nowe tendencje w zarządzaniu. T. 6

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Język publikacji

polski

Miejsce

Lublin, Polska

Wydawca

Wydawnictwo KUL

Wydawca z listy MNiSW

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-8061-053-8

Rozdziały
Internet rzeczy - przesłanka czy problem współczesnego zarządzania (s. 11-23)