Processing may take a few seconds...

Chapter


Title

Układy kogeneracyjne zasilane biomasą

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Chapter type

chapter in monograph

Publication language

polish

Keywords
PL
  • biomasa
  • kogeneracja
  • zgazowanie
EN
  • biomass
  • cogeneration
  • gasification
Abstract

PL Układy kogeneracyjne to układy technologiczne, w których jednocześnie wytarza się energię elektryczną i cieplną. Efektywność wykorzystania paliwa w tych układach jest dużo wyższa niż w przypadku oddzielnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. Zastosowanie biomasy jako paliwa pozwala zmniejszyć zużycie paliw kopalnych, co powoduje zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego oraz przyczynia się do ograniczenia emisji, w szczególności CO2. W artykule omówione zostały wybrane układy kogeneracyjne, przeznaczone głównie dla jednostek wytwórczych energetyki rozproszonej. Omówiono układy: z turbinami parowymi, ORC, oparte na silnikach spalinowych i turbinach gazowych zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy.

EN Cogeneration is a technological system generating simultaneously electric energy and heat. Fuel efficiency in these systems is much higher than in the case of separate production of electricity and heat. The use of biomass as a fuel can reduce the fossil fuel consumption which increases the energy security and contribute to reducing emissions, in particular CO2. The article discusses the selection of cogeneration systems intended mainly for distributed energy generation units. Discussed are systems: with steam turbines, ORC, based on combustion engines and gas turbines, integrated with gasification of biomass.

Pages (from - to)

57 - 83

Book

Bezpieczeństwo energetyczne : rynki surowców i energii - teraźniejszość i przyszłość. T. 2, Technologia, prawo, ochrona środowiska

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.