Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Organizacja inteligentna : perspektywa zasobów ludzkich

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza

Wydawca z listy MNiSW

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-8030-063-7

Rozdziały
Proaktywność jako przesłanka inteligencji organizacji (s. 31-43)