Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Rozdział

Tytuł

Hysteresis modeling and position control of actuator with magnetic shape memory alloy

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2016

Typ rozdziału

referat

Język publikacji

angielski

Słowa kluczowe
EN
  • magnetic shape memory alloys
  • msmas
  • hysteresis
  • gneralized prandtl-ishlinskii model
  • gpim
Strony (od-do)

505 - 510

DOI

10.1109/CarpathianCC.2016.7501150

Książka

Proceeding of 17th International Carpathian Control Conference (ICCC)

Zaprezentowany na

17th International Carpathian Control Conference (ICCC), 29.05.2016 - 01.06.2016, Tatranská Lomnica, Slovac Republic

Publikacja indeksowana w

WoS (15)