Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe

Rok publikacji

2014

Data opublikowania

2014

Rozdziały
Charakterystyka termiczna materiałów hybrydowych polimer/POSS otrzymanych metodą fotopolimeryzacji (s. 43-44)
Oddziaływania międzycząsteczkowe w mieszaninie tiol-en-rozpuszczalnik (s. 43-44)
Wpływ rozpuszczalnika na właściwości termiczne polimerów (s. 43-44)
Kinetyka polimeryzacji kompozycji dentystycznych zawierających napełniacz krzemionkowy DT 4 (s. 59-60)
Konferencja

XII Poznańskie Sympozjum Polimerowe, 25.04.2014, Poznań, Poland