Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Dynamical systems : mathematical and numerical approaches

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Miejsce

Łódź, Poland

Wydawca

Departament of Automation, Biomechanics and Mechatronics

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-7283-706-6

Rozdziały
Application of analysis of resonance vibration for the diagnostic of a pair of friction on the railway disc broke (s. 437-448)
Konferencja

13th International Conference Dynamical Systems Theory and Applications, 7-10.12.2015, Łódź, Poland