Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Management Science during Destabilization Global Perspective vol. 6

Redaktorzy

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

International Management Foundation

Data opublikowania

2015

ISBN

978-83-937642-4-2

Rozdziały
The Influence of Human Capital on Shaping Agility of a Knowledge-Based Organizations (s. 129-138)