Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Artykuł

Tytuł

The Design Concept of the Laboratory Heater for Studying the Effect of Surface Topography to Emissivity

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ 2 ] Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik | [ D ] doktorant

Rok publikacji

2015

Opublikowano w

Measurement Automation Monitoring - Pomiary Automatyka Kontrola

Rocznik: 2015 | Tom: vol. 61 | Numer: no. 6

Typ artykułu

artykuł naukowy

Język publikacji

angielski

Strony (od-do)

176 - 179

Punktacja MNiSW / czasopismo

11

Ujednolicony wykaz czasopism naukowych 2013-2016

11