Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management EPPM 2016 : book of abstracts

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Białystok, Polska

Wydawca

Publishing House of Białystok University of Technology

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Białostocka

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-65596-02-4

Konferencja

7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management EPPM 2016, 21-23.09.2016, Białystok, Polska