Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

IN-TECH 2014 : International Conference on Innovative Technologies, Leiria, Portugal, 10-12. 09. 2014 : proceedings

Redaktorzy

Rok publikacji

2014

Miejsce

Rijeka, Croatia

Wydawca

Faculty of Engineering University of Rijeka

Data opublikowania

2014

ISBN

978-953-6326-88-4

Rozdziały
Theoretical and Numerical Study of the Flexural Bahaviour of BFRP RC Beams (s. 215-218)
Evaliation Model of Production Process Efficiency (s. 283-286)
The Effect of Selected Accelerating Admixtures on Mechanical Properties of Cement-Matrix (s. 361-364)
Konferencja

IN-TECH 2014 International Conference on Innovative Technologies, 10-12.09.2014, Leiria, Portugal