Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

V Mižnarodna naukowo-praktična konferenciâ "Teoriâ i praktika strategičnogo uprawlinnâ rozwitkom galuzewih i regionalnih suspil'nih sistem", Iwano-Frankiwc'k, 20-22 trawnâ, 2015

Rok publikacji

2015

Miejsce

Iwano-Frankiwc'k, Ukraine

Wydawca

Iwano-Frankiwc'kij nacional'nij tehničnij uniwersitet nafti i gazu

Data opublikowania

2015

Rozdziały
A professional system as an example of an educational and economic network (s. 62-64)
Konferencja

V Mižnarodna naukowo-praktična konferenciâ "Teoriâ i praktika strategičnogo uprawlinnâ rozwitkom galuzewih i regionalnih suspil'nih sistem", 20-22.05.2015, Iwano-Frankiwsk, Ukraina