Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Bezpieczeństwo systemu: człowiek - obiekt techniczny - otoczenie : monografia naukowa

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Miejsce

Częstochowa, Poland

Wydawca

Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-63978-38-9

Rozdziały
Zastosowanie filozofii Kaizen i metody 5S w doskonaleniu środowiska wykonywania pracy (na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjno-usługowego) (s. 65-85)