Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Energetyka w odsłonach

Redaktorzy

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Dodatkowy tytuł

PL Ochrona środowiska. Logistyka. OZE. Prawo. Technologie. Gospodarka. Finanse. Bezpieczeństwo.

Rok publikacji

2016

Typ książki

redakcja monografii naukowej

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Fundacja na Rzecz Czystej Energii

Data opublikowania

2016

Liczba stron

537

ISBN

978-83-64541-16-2

Rozdziały
Działania polskich operatorów systemu dystrybucyjnego w kierunku zmniejszenia współczynników związanych z przerwami w dostawie elektrycznej (s. 157-168)