Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Wpływ pracy farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym na pracę konwencjonalnego bloku parowego

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2016

Published in

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2016 | Journal number: nr 1(30)

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • elektrownia parowa
  • wskaźniki eksploatacyjne
  • farma wiatrowa
  • system elektroenergetyczny
  • model matematyczny
Abstract

PL W artykule przedstawiono wpływ pracy farmy wiatrowej na pracę konwencjonalnego bloku energetycznego w systemie elektroenergetycznym. Przedstawiono schemat technologiczny i model matematyczny bloku parowego o mocy 360 MW. Na podstawie modelu wyznaczono zależności wybranych wskaźników eksploatacyjnych od obciążenia bloku. Wymieniono problemy związane z pracą farm wiatrowych w systemie elektroenergetycznym.

EN The article presents the effect of wind power generation in electrical power system on the operation of conventional power block. There was presented a mathematical model of the steam power plant with a power 360 MW. On the basis of the model they were determined values of selected operating indexes as a function of the power generated. They are listed problems with the operation of wind farms in the power system.

Pages (from - to)

1161 - 1168

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/5._zr%C3%93wnowa%C5%BBony_rozw%C3%93j_i_oze.pdf#page=63

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

9

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.