Processing may take a few seconds...

Article


Title

Oprogramowanie dla komputerowego systemu skoordynowanej organizacji energooszczędnego ruchu pojazdów tramwajowych

Authors

[ 1 ] Instytut Elektrotechniki i Elektroniki Przemysłowej, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Software for computer system of coordinated organization of energy-saving traffic of tram vehicles

Year of publication

2016

Published in

Maszyny Elektryczne : zeszyty problemowe

Journal year: 2016 | Journal number: nr 1

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • pojazdy tramwajowe
  • jazda energooszczędna
  • sygnalizacja świetlna
  • ruch skoordynowany
Pages (from - to)

115 - 120

Points of MNiSW / journal

7.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.