Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Rozwój we współczesnym świecie : uwarunkowania, wyzwania, perspektywy

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydawnicza

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-8030-050-7

Rozdziały
Dynamizacja handlu internetowego w małych i średnich przedsiębiorstwach (s. 647-659)