Depending on the amount of data to process, file generation may take longer.

If it takes too long to generate, you can limit the data by, for example, reducing the range of years.

Article

Download BibTeX

Title

Układy kogeneracyjne małej mocy zintegrowane ze zgazowaniem biomasy

Authors

[ 1 ] Instytut Elektroenergetyki, Wydział Elektryczny, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Year of publication

2014

Published in

Przegląd Naukowo-Metodyczny. Edukacja dla Bezpieczeństwa

Journal year: 2014 | Journal number: nr 3

Article type

scientific article

Publication language

polish

Keywords
PL
  • zgazowanie
  • piroliza
  • biomasa
  • kogeneracja
EN
  • gasification
  • pyrolysis
  • biomass
  • cogeneration
Abstract

PL W układach kogeneracyjnych wytwarzana jest jednocześnie energia elektryczna i ciepło, najczęściej przy wysokim stopniu wykorzystania energii chemicznej paliwa. Biomasa, jako paliwo odnawialne, obok wiatru, jest znaczącym źródłem energii do wytwarzania tak zwanej „zielonej energii elektrycznej” w naszym kraju. W publikacji omówiono wybrane układy technologiczne skojarzonego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła zintegrowanego z instalacją zgazowania biomasy. Analiza przedstawionych obiektów kogeneracyjnych zintegrowanych ze zgazowaniem biomasy pozwoli na poszukiwanie rozwiązań najbardziej optymalnych z punktu widzenia efektywności produkcji energii elektrycznej i ciepła.

EN Both electricity and heat are simultaneously generated in the cogeneration systems, usually with a high degree of fuel chemical energy utilization. Biomass and wind as a renewable fuels are the major sources of energy for the production of so-called “green electricity” in our country. In the publication there are discussed chosen technological systems of combined generation of electricity and heat integrated with the installation of biomass gasification. Analysisof the CHP plants integrated with gasification of biomass will allow on searching of the most optimal solutions from the point of view of efficiency of production of electricity and heat.

Pages (from - to)

524 - 532

URL

http://www.przeglad.wsb.net.pl/uploads/1/0/3/7/10371016/cz_i__1_.pdf

Open Access Mode

publisher's website

Open Access Text Version

final published version

Ministry points / journal

9.0

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.