Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Challenges of the 21st century. To draw, to paint or to use a computer. Vol. 1, Freehand drawing for students of architecture Di vision of visual arts within faculties of architecture. Freehand drawing for architects: dispensable indispensable

Redaktorzy

Wariant tytułu

PL Wyzwania XXI wieku. Rysować, malować czy skorzystać z komputera. T. 1, Nauczanie rysunku odręcznego dla architektów Katedry rysunku, malarstwa, rzeźby na wydziałach architektury. Historia, teraźniejszość, przyszłość. Rysunek odręczny dla architektów: zbędny, niezbędny

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

angielski

Miejsce

Kraków, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Krakowskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Data opublikowania

2015

Liczba stron

125

ISSN

0860-097X

Katalog

xx003467706

Uwagi

484

Opublikowano w

Seria: Monografia / Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Seria Architektura

Numer w serii

484

Rozdziały
Drawing as a record of the space in movie (s. 63-68)