Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Fotogrametria i skanowanie w technologii korpusów obrabiarkowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Technologii Mechanicznej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Rok publikacji

2015

Typ książki

monografia naukowa

Język publikacji

polski

Miejsce

Poznań, Poland

Wydawca

Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej

Wydawca z listy MNiSW

Politechnika Poznańska

Data opublikowania

2015

Liczba stron

119

ISBN

978-83-7775-385-9

Katalog

xx003534902