Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Książka

Tytuł

Logistyka a bezpieczeństwo : procesy logistyczne zorientowane na jakość

Redaktorzy

Rok publikacji

2016

Język publikacji

polski

Miejsce

Warszawa, Polska

Wydawca

Wydawnictwo Akademii Obrony Narodowej

Wydawca z listy MNiSW

Akademia Sztuki Wojennej

Data opublikowania

2016

ISBN

978-83-7523-488-6

Rozdziały
Rola metody mapowania strumienia wartości w zarządzaniu łańcuchem dostaw (s. 41-51)