Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr Elżbiety Świtalskiej pt.: „Badanie wpływu społecznej odpowiedzialności biznesu na wybór stylu zarządzania w instytucjach finansowych w Polsce”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1018_2020

Data

20.04.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

recenzja