Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Przystosowanie stanowiska badawczego holograficznego wibrometru laserowego do badań adhezji w połączeniu polipropylenu i aluminium, wykonanie stosownych pomiarów wibrometrycznych i analiza wyników

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1232_2020

Słowa kluczowe
PL
  • badania nieniszczące
  • adhezja
  • wibrometria
  • połączenie metal-polimert
  • defekt połączenia
Data

01.09.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

raport z badań