Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Opracowanie wyników badań dotyczących agregacji rankingów częściowych

Autorzy

[ 1 ] Instytut Informatyki, Wydział Informatyki i Telekomunikacji, Politechnika Poznańska | [ D ] doktorant

Identyfikator dzieła

r1289_2020

Data

08.10.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

2

Typ dzieła

raport z badań