Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgra Tomasza Frąsia „Metodyka zarządzania ryzykiem w procesie kooperencji przedsiębiorstw”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1298_2020

Data

12.10.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

recenzja