Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Projektowanie właściwości stopów tytanu typu beta metodami modyfikacji ich składu chemicznego i ich charakterystyka

Authors

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] employee

Title variant

EN Designing the properties of beta titanium alloys by methods of modifying their chemical composition and their characterization

Work ID

r1357_2020

Keywords
PL
  • biomateriały
  • mechaniczna synteza
  • stopy tytanu β
  • transformacja fazowa
  • metalurgia proszków
  • dyfrakcja rentgenowska
  • fluoroapatyt
  • odporność na korozję
  • proliferacja komórek
Date

09.11.2020

Language

english

Number of pages or volume of work

19

Type of work

research report

License type

CC BY (attribution alone)

Open Access

No

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.