Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Projektowanie właściwości stopów tytanu typu beta metodami modyfikacji ich składu chemicznego i ich charakterystyka

Autorzy

[ 1 ] Instytut Inżynierii Materiałowej, Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania, Politechnika Poznańska | [ P ] pracownik

Wariant tytułu

EN Designing the properties of beta titanium alloys by methods of modifying their chemical composition and their characterization

Identyfikator dzieła

r1357_2020

Słowa kluczowe
PL
  • biomateriały
  • mechaniczna synteza
  • stopy tytanu β
  • transformacja fazowa
  • metalurgia proszków
  • dyfrakcja rentgenowska
  • fluoroapatyt
  • odporność na korozję
  • proliferacja komórek
Data

09.11.2020

Język

angielski

Liczba stron lub objętość dzieła

19

Typ dzieła

raport z badań

Typ licencji

CC BY (uznanie autorstwa)

Open Access

Nie