Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja o wskazanym osiągnięciu naukowym i całokształcie dorobku naukowego dra inż. Łukasza Piątkowskiego w związku z ubieganiem się o stopień doktora habilitowanego na podstawie osiągnięcia naukowego „Wpływ nano-otoczenia na właściwości strukturalne i dynamiczne cząsteczek oraz ich wzajemne oddziaływanie”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r135_2019

Słowa kluczowe
PL
  • granica faz woda-lipid
  • zanik anizotropii
  • femtosekundowa absorpcja
Data

28.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

6

Typ dzieła

recenzja