Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Adama Kubiaka pt.: „Ocena wpływu warunków syntezy aktywnych materiałów tlenkowych na ich właściwości fizykochemiczne i użytkowe”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1389_2020

Data

20.11.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

7

Typ dzieła

recenzja