Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku i osiągnięcia naukowego dr inż. Łukasza Rymaniaka w związku z postępowaniem habilitacyjnym w dziedzinie: Nauki inżynieryjno-techniczne, w dyscyplinie: Inżynieria lądowa i transport

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1408_2020

Data

23.11.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

12

Typ dzieła

recenzja