Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Małgorzaty Janiszewskiej pt.: „Hydrometalurgiczny odzysk kobaltu(II) z odpadowych roztworów wodnych”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1489_2020

Data

14.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

recenzja