Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowo-badawczego, dydaktycznego i popularyzatorskiego oraz powiązanego tematycznie cyklu publikacji pt. „Empiryczna ocena możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa z pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi" w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Andrzeja Ziółkowskiego

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1509_2020

Data

12.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

recenzja