Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz osiągnięcia naukowego pt. „Empiryczna ocena możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa z pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi" w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Andrzeja Ziółkowskiego

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1513_2020

Data

04.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

recenzja