Processing may take a few seconds...

Report

Works title

Recenzja dorobku naukowego, dydaktycznego i organizacyjnego oraz osiągnięcia naukowego pt. „Empiryczna ocena możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń i zużycia paliwa z pojazdów napędzanych silnikami spalinowymi" w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Andrzeja Ziółkowskiego

Authors

Work ID

r1513_2020

Date

04.12.2020

Language

polish

Number of pages or volume of work

8

Type of work

review

This website uses cookies to remember the authenticated session of the user. For more information, read about Cookies and Privacy Policy.