Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Rzemienieckiego pt.: „Aktywne biologicznie ciecze jonowe z kationami pochodzącymi od chininy i diglikoloaminy”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1531_2021

Data

04.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

recenzja