Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowego dr inż. Piotra Smarzewskiego w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1539_2021

Data

29.12.2020

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

9

Typ dzieła

recenzja