Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Wagner pt.: „Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy w mieszaninach poliole/woda”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1548_2021

Data

13.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

8

Typ dzieła

recenzja