Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. Patrycji Wagner pt.: „Właściwości reologiczne roztworów soli sodowej karboksymetylocelulozy w mieszaninach poliole/woda”

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1564_2021

Data

08.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

10

Typ dzieła

recenzja