Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja dorobku naukowego i rozprawy habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym dr inż. Rafała Kowalika w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria lądowa i transport

Autorzy

Identyfikator dzieła

r1585_2021

Data

20.01.2021

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

11

Typ dzieła

recenzja