Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr inż. T. Gawrona pt: Algorytmizacja ruchu robotów mobilnych z ograniczeniami stanu i wejść sterujących w kontekście metodyki VFO

Autorzy

Identyfikator dzieła

r158_2019

Data

05.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

recenzja