Przetwarzanie może potrwać kilka sekund...

Raport

Tytuł dzieła

Recenzja rozprawy doktorskiej mgr. inż. Piotra Piechockiego pt. „Czas trwania zwarcia i narażenia dynamiczne w rozdzielniach najwyższych napięć z przewodami szynowymi giętkimi w świetle badań symulacyjnych”.

Autorzy

Identyfikator dzieła

r164_2019

Data

06.09.2019

Język

polski

Liczba stron lub objętość dzieła

5

Typ dzieła

recenzja